Projekter

Skriv måned og år her

 

Skriv overskrift her

Skriv brødtekst her

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret/Afdelingsbestyrelsen

Skriv måned og år her

 

Skriv overskrift her

Skriv brødtekst her

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret/Afdelingsbestyrelsen

Marts 2022

 

Vandrør udskiftning (kældre og stigestrege)

Læs mere klik her

Der tages en blok af gangen og der gives besked minimum 3 uger før.
Der vil være lukket for vandet i køkkenet eller badeværelset hver dag fra kl. 8.00 – 16.00.
Hvis du ikke er hjemme, skal du aflevere en nøgle til ejendomskontoret.
Der vil i reparationsperioden pågå arbejder i lejligheden, hvorfor der skal være adgang til lejligheden i hele perioden.
Der må påregnes, at der kan ske ændringer ift. nedenstående vejledende arbejdsplan for rørarbejder i lejlighederne.

Blok 2 planlægges påbegyndt januar 2023. Blok 3 er ikke påbegyndt. Der vil blive informeret inden arbejder igangsættes.

Tidsplanen holdes, selvom arbejdet er anderledes i højhusene end i de lave blokke som tidligere er lavet.

Arbejdet med at isolere nye brugsvandrør i kældrene pågår i de blokke der er færdige.

Ejendomskontoret syntes projektet går godt, og efter planen.

Blok 1 – Afsluttet

Blok 2 – Forventes påbegyndt januar 2023

Blok 3 – Forventes påbegyndt 2024

Blok 4 – Afsluttet

Blok 5 – Afsluttet 

Blok 6 – Afsluttet

Blok 7 – Afsluttet

Blok 8 – Afsluttet

Blok 9 – Afsluttet

Hverdag 1:  8.00 – 16.00
Tømrer nedtager køkkenskab over vask
(skabe over og under køkkenvask skal være tømt)
VVS demonterer gamle vandrør og monterer nye vandrør i køkkenet.
Vand igen om eftermiddagen.

Hverdag 2: 8.00 – 16.00
Tømrer opsætter køkkenskab over vask
VVS demonterer gamle rør på badeværelset, toilet kan muligvis benyttes med vand ellers skylles manuelt med vand fra spand.
Aftap vand i en spand til manuelt skyl i toilet

Hverdag 3: 8.00 – 16.00
VVS rørarbejder fortsættes på badeværelset, ingen vand til toilet
Aftap vand i en spand til manuelt skyl i toilet

Hverdag 4: 8.00 – 16.00
VVS monterer nye vandrør på badeværelset, forventes færdigt kl. 16.00.
Vand igen om eftermiddagen

Hverdag 5 eller førstkommende mandag: 8.00 – 16.00
Maler opstart


Med venlig hilsen
Ejendomskontoret/Afdelingsbestyrelsen