Om os

På Ny Kastrupgård fandt Oluf Kristensen det fornuftigt at sælge sin jord. Ligesom de andre gartnere og landmænd, kunne han ikke få et afkast af jorden, som kunne svare sig i forhold til beskatningen af jorden og de priser han kunne få for et salg til boliger.

En del af jorden blev solgt til et selskab, som kaldte sig Olufsgården. En af disse initiativtagere var advokat Gunnar Eiland.

Det var ganske almindeligt at kalde selskabet efter den, der havde solgt jorden. Da selskabet fik tilladelse til at opføre almennyttige boliger på grunden, blev der oprettet et nyt selskab, som stod for byggeriet og den videre drift af boligerne. Selskabet kom til at hedde DSI Olufsgård II. DSI betyder Den Selvejende Institution. Olufsgården ejes af sig selv – og har dermed ikke af et advokatfirma, kommunen eller en privat ejer. Således opstod navnet Olufsgården II, som nu måske skaber lidt forvirring, men som i 1952 var en ganske almindelig måde at navngive på.

Olufsgården er opdelt i tre separate afdelinger: A, B og C, hvor afdeling 2C har 419 lejemål, fordelt på følgende adresser:

Alleen 101-129
Nordmarksvej 118-132 / 85-105
Krostræde 17-23
Ved Diget 18-22