Selskabslokaler

Regler for brug af selskabslokalet

Udlejning af selskabslokalerne foregår fra ejendomskontoret Krostræde 10 i kontortiden på hverdage mellem kl. 07:00 og kl. 10:00.

Lokalerne kan kun lejes af beboere i Olufsgaard 2 afd. C. Lokalerne er fortrinsvis beregnet til afholdelse af familiefester o.l. Ingen beboere kan, ved leje af lokalerne, optræde som mellemmand for skoler, firmaer, klubber og foreninger m.m. Der er plads til 40 personer, med 6 personer ved hvert bord.
Ved hærværk på det lejede, kan der træffes beslutning om pågældendes mulighed for fremover at leje lokalerne.

Ved reservation underskriver lejeren aftalen om reservation. Det aftalte lejebeløb vil derefter blive opkrævet på Girokort, udsendt af administratoren, og beløbet skal være indbetalt senest den dato som fremgår af opkrævningen.

Kvittering herfor skal forevises på ejendomskontoret ved afhentning af nøglerne til selskabslokalet.

Priser:
Mandag til torsdag (1 dag): kr. 1.100,-
Weekend: fredag til søndag (2 døgn): kr. 1.700,- 

Såfremt intet andet er aftalt, er lokalerne til rådighed den dag de er lejet fra kl. 09:00 og skal være afleveret senest næste dag kl. 09:00.

Rengøring er IKKE inkluderet i lejen.

Det påhviler lejeren af lokalerne, at aflevere det i ryddet og rengjort stand. 

Dækning af ødelagt eller fjernet service samt inventar vil blive opkrævet særskilt.

Håndklæder og toiletpapir skal man selv medbringe.

Nøgler

Skal afhentes på ejendomskontoret, sidste hverdag inden leje, i tidsrummet 07:00-10:00, mod fremvisning af kvittering for indbetalt leje.

Skån lokalerne

Der må ikke anbringes søm, tape, tegnestifter eller lign. i lofter og vægge. Man vil blive gjort ansvarlig for evt. skader på køkkenborde – derfor brug skærebræt.

Opvaskemaskine

Brugsanvisningen for opvaskemaskinen er ophængt på væggen i køkkenet. HUSK at tappe vandet efter brug.

Sikringer og musikanlæg

Disse effekter befinder sig i skabet i gangen. Sikringer er automatsikringer, som ved udfald kan aktiveres igen. Ved gentagende udfald skal vagthavende ejendomsfunktionær tilkaldes på telefon 32 52 48 55. Musikanlægget er både til CD’er og trådløst afspilning af musik via Bluetooth. Husk at tænde for den lille sorte boks ved musikanlæg og husk at aktivere bluetooth på smartphone, tablet eller computer.

Unødig støj

Af hensyn til de omkringboende, er det værtens pligt, at støj undgås, såvel inde som ude. “Flugtvejsdøren” bagerst i det store lokale må ikke være åben af hensyn til lejerne i blokken, ligesom ophold i kældergangene ikke er tilladt.

Musik

Enhver musikudfoldelse eller støjende adfærd skal ophøre kl. 01:00. På dette tidspunkt vil strømmen til det store lokale blive afbrudt.

Lukketid

Kl. 02:00 afbrydes strømmen til de resterende lokaler, som nu skal forlades. Kl. 06:00 vil der atter være lys, således at endelig rengøring kan foretages.

Tekniske fejl o.l.

Opstår der tekniske fejl eller andre problemer med det lejede, som lejer ikke umiddelbart selv kan klare, kan vagthavende ejendomsfunktionær tilkaldes på telefon: 32 52 48 55


Adresse

Selskabslokalerne
Ved Diget 22 kld.
2770 Kastrup

 

God fest!


Med venlig hilsen Ejendomskontoret

 

Priser:

1 dag (man-tors):
kr. 1.100,-

2 døgn (fre-søn):
kr. 1.700,-