Parkering/Garage/Skur

Olufsgaarden 2 afd. C, råder over 73 garager, 146 parkeringspladser, 139 små skure og 19 store skure.

Opskrivning

Sker ved henvendelse til ejendomskontoret. For at kunne leje en garage/p-plads skal man kunne dokumentere med registreringsattesten for bilen, at det er lejerens egen private bil.

Priser pr. måned

  • Garage: kr. 200,-
  • Parkeringsplads – fast plads: kr. 0,-
  • Skur – lille: kr. 25,-
  • Skur – stor: kr. 50,-

Regler

Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på etablerede parkeringspladser. De beboere der har egen p-plads, kan låne sin plads ud til gæster, ved at give dem et blåt gæsteparkeringskort til bilen – denne gælder i 3 dage.

Last-, camping- og påhængsvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer, må ikke henstilles hverken på ejendommens parkeringspladser eller i øvrigt på ejendommens område.

Af hensyn til alles sikkerhed, anmodes beboerne om at køre med forsigtighed. Højst tilladte hastighed på ejendommens område er 20 km/t.

Kommunens parkeringszone – Kastrup Syd (rød zone)

Parkeringszonen er omfattet af alle offentlige veje og private fællesveje inden for zoneafgrænsningen. Zonen afgrænses af Kastrupvej, Saltværksvej, Kastrupvænge, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen. Bemærk, at husstande på begge sider af Saltværksvej og Kastrupvej er omfattet af zonen. Parkeringszonen er afmærket med officiel zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle fortæller dig, hvornår du forlader zonen. Der er ingen yderligere skiltning i zonen.

I parkeringszonen må du højst parkere i 2 timer alle dage i tidsrummet 06-21. En sådan parkering er gratis, men husk at anvende din parkeringsskive.

Dog kan man hvis man er lejer hos Olufsgaarden 2, afd. C, købe en 1-årig p-licens til zonen, læs mere her. Licensen skal du selv printe via den e-mail du modtager efter bestillingen. Husk, at du selv skal købe en ny p-licens, når din gamle licens er ved at udløbe.

Du kan ikke bestille din P-licens online, hvis du har hemmelig adresse eller er sekundær bruger eller ejer af bilen. I stedet skal du møde personligt i Servicecentret, på Tårnby Rådhus.

Du kan også købe 24-timerslicenser:

  • Ved EasyPark appen, som du henter hos din telefons app udbyder. Du skal bruge områdekoden ‘2770’ inde i appen.
  • Eller i form af skrabelodder via selvbetjening eller på kommunens biblioteker og i Oplysningen på Tårnby Rådhus. Hvis du bestiller online, skal du beregne op til 6 dages postgang.